Haberler

Yüksek Öğrenim Bursu Başvuruları

Yüksek Öğrenim Bursu Başvuruları

Adaylarda Burs için Aranacak Koşullar
Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Adli sicil kaydı bulunmamak,
3) TCDD Vakfı üyesinin çocuğu olmak,

Bursun Sonlandırılması
Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde bursiyerin bursu sonlandırılır:
1) Öğrencinin ara dönemde mezun olması,
2) Öğrencinin ara dönemde ilişiğinin kesilmesi, kayıt dondurulması veya kaydın askıya alınması,
3) Başvuru ve burs verilmesi sürecinde, Vakfa yanlış bilgi veya sahte belge verildiğinin tespit edilmesi,
4) Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunları ve olumsuzluklarının tespit edilmesi,
5) Öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymesi,
6) Öğrencinin kendisi veya ailesinin talebi,
7) Öğrencinin vefatı,

Ayrıca mücbir sebep hallerinde Vakıf Yönetim Kurulu’nun en az bir ay önceden duyuracağı kararı ile burs sonlandırılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Değerlendirme aşamasında adaylar kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz sunmak zorundadır.
a) Burs Başvuru ve Bilgi Formu,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) 2 adet vesikalık fotoğraf,
d) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden veya adliyeden alınacak yeni tarihli belge),
e) Öğrenci Belgesi (E-Devlet, E-Okul veya Öğrenci İşlerinden alınacak yeni tarihli belge),
f) IBAN Belgesi (Öğrencinin kendi hesabına ait banka şubesi veya ATM’den alınacak belge),
g) Öğrenciye ait KYK Burs ve Kredi Bilgileri,
h) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sonuç Belgesi (Hazırlık veya birinci sınıf öğrencileri için)
i) Anne ve babaya ait maaş bordrosu,
j) Öğrencinin kendisi ile anne ve babasına ait tapu bilgileri,
k) Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
l) Öğrencinin kendisi ile anne ve babası adına tescilli araç bilgileri,
m) Transkript belgesi,
n) Vakıf tarafından gerekli görülecek diğer belgeler.

*05.10.2023 tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
**Gerekli evrak ve burs başvuru formunun aslı adresimize gönderilmelidir.

BURS BAŞVURU FORMU