Vakfımız 1988 yılında 28 demiryolcunun bir araya gelmesiyle TCDD’ nin gelişmesine katkıda bulunmak ve TCDD Personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınma ve dayanışmalarını sağlamak amacı ile “TCDD’Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI” adında vakıf kurulmuştur.

TCDD çalışanlarına ve emekli personeline sağladığı yüksek yatırım getirisi ile TCDD Vakfı, 20 yıldır kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

 • HAYAT SİGORTASI
PAKETLER VEFAT KAZA SONUCU EK VEFAT TOPLAM PRİM TOPLAM TEMİNAT
1 2.500 TL 22.500 TL 25 TL 25.000 TL
2 5.000 TL  45.000 TL  50 TL 50.000 TL
3 7.500 TL 67.500 TL  75 TL  75.000 TL
4 10.000 TL 90.000 TL  100 TL  100.000 TL 
5 15.000 TL  135.000 TL  150 TL  150.000 TL
6 20.000 TL  180.000 TL  200 TL  200.000 TL
7 25.000 TL  225.000 TL 250 TL  250.000 TL
8 30.000 TL  270.000 TL 300 TL  300.000 TL 
 • FERDİ KAZA SİGORTASI
PAKETLER KAZA SONUCU VEFAT KAZA SONUCU MALULİYET PRİM TUTARI
PAKET 25.000 TL 25.000 TL  25.000 TL  50 TL 
PAKET 50.000 TL 50.000 TL  50.000 TL  100 TL 
PAKET 75.000 TL 75.000 TL  75.000 TL  150 TL 
PAKET 100.000 TL  100.000 TL  100.000 TL  200 TL 
PAKET 150.000 TL  150.000 TL  150.000 TL  300 TL 
PAKET 250.000 TL  250.000 TL  250.000 TL  500 TL
PAKET 500.000 TL  500.000 TL  500.000 TL  1000 TL 
 • PRATİK HAYAT SİGORTASI
 • VEFAT TEMİNATI :
  Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı ile ilgili istisnalar hayat sigortası genel şartlarına tabidir.
  Vefat teminatı hayat sigortası genel şartlarına göre düzenlenmiş olup hiçbir koşulda burada belirtilen istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır.
 • ÖNEMLİ İSTİSNA MADDELERİ
  Aşağıda belirtilen haller, vefat teminatı dışındadır:
  Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari ve hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir.
  Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
  Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, yenilemeler de dâhil olmak üzere sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl sigortaya devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
  Sigortalının intihar veya intihara teşebbüs sonucu ölümü akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür.
  Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
  Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki matematik karşılıklar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
  Sigortalı aksine bir sözlesme olmadıgı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açıga çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.

Detaylı bilgi için: 0312 324 44 85-89 Cep:0546 823 31 14

 

İLETİŞİM

Balgat Mahallesi 1419. Cad. No:12
Balgat / ANKARA

TELEFON & FAKS

+ 90 (312) 311 45 96
+ 90 (312) 324 23 99
+90 (312) 324 42 42